HKD Ốc sinh viên

  • Giấy phép: 41X8018418
  • Thời gian hoạt động: 10h – 2h
  • Địa chỉ:209-211 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp tại:

  • Điện thoại: 02822471774
  • Hotline: 0903068884